Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Sử dụng oxy

10:42

Video này hướng dẫn bạn cách giúp thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của mình sử dụng thiết bị oxy và nhận được những lợi ích quan trọng mà oxy mang lại.

All Featured Videos
Vận hành thiết bị y tế chuyên dụng: Sử dụng oxy

Video này hướng dẫn bạn cách giúp thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của mình sử dụng thiết bị oxy và nhận được những lợi ích quan trọng mà oxy mang lại.