Quản lý thuốc: Dùng thuốc chống đông máu

5:46

Video này trình bày thông tin về một loại thuốc có nguy cơ cao thường được kê đơn — Warfarin. Warfarin là tên chung của thuốc.

All Featured Videos
Quản lý thuốc: Dùng thuốc chống đông máu

Video này trình bày thông tin về một loại thuốc có nguy cơ cao thường được kê đơn — Warfarin. Warfarin là tên chung của thuốc.